Kemal Kurdaş hakkında...

Kemal Kurdaş, 1920’de Bursa'da doğdu. Devletin "Kuvayi Milliyeci" çocuklarına tanıdığı olanaklardan yararlanarak ilk öğrenimini parasız; orta, lise ve üniversite öğrenimini ise devlet imtihanlarını kazanarak yine parasız yatılı olarak tamamladı. Kendi deyimi ile "devletine borcu çok kabarık" bir insan olarak 1943 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi, Maliye Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. Açılan ilk Maliye Müfettiş Muavinliği sınavını kazanarak 1944 Mart'ında müfettiş muavini oldu. 1947 yılında maliye müfettişliğine terfi etti.

 

Bu görevi sırasında yurdumuzu çok iyi tanıma şansı elde etti. 1951 yılında İngiltere'de İngiliz Hazinesi'nde bir yıl süre ile staj gördü. Türkiye'ye döndükten sonra, 33 yaşındayken Hazine Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı ve üç yılı aşkın bir süre hizmet verdiği bu görevde, ekonomik politika alanında dönemin siyasi iktidarı ile sürekli anlaşmazlığa düştüğünden IMF'nin (Uluslararası Para Fonu) teklifini kabul ederek 1956 yılında bu kuruluşta görev aldı. Avrupa, Asya ve Güney Amerika operasyonlarında aktif olarak çalıştı, dünyanın çeşitli ülkelerini tanıma fırsatını elde etti.

 

27 Mayıs 1960 devriminden sonra 1960 Aralığında yurda dönen Kurdaş, Maliye Bakanı olarak hükümette yer aldı. Yeni anayasayı hazırlamakla görevli Kurucu Meclis’in de üyesi oldu.

 

Kurdaş'ın Maliye Bakanlığı, 1961 Ekimindeki ilk genel seçim sonrasında yeni hükümet kuruluncaya kadar sürdü. 1961 Kasımında Maliye Bakanlığından ayrılarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü görevini üstlendi. Rektörlükte sekiz yıl hizmet verdi.

 

1969 Kasım sonunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden ayrılmasını izleyen 25 yılı aşkın sürede Kurdaş, birçok özel kuruluşta yönetim kurulu üyesi, başkanı ya da en üst düzey yöneticisi olarak görev aldı ve ülkemize, sektöründe çoğu ilk olan çeşitli sanayi kuruluşunun gerçekleştirilip kazandırılmasında aktif roller oynadı.

 

Mesleki hayatında Kemal Kurdaş ekonomik politika ve ekonomik kalkınma konularında yazıp yayınladığı orijinal yazılar, inceleme ve yorumlarla ve Türkiye’de ekonomik politikanın akıl ve bilim yolunda tutulması için veregeldiği inançlı savaşımlarla tanınır.

 

Kurdaş'ın 1979 yılında yayımlanan "Ekonomik Politikada Bilim ve Sağduyu" ve 1994 yılında yayımlanan "Ekonomik Politika Üzerine İncelemeler-Yorumlar" adında iki kitabı ve başta “Banka ve Ekonomik Yorumlar” dergisi olmak üzere birçok dergide yer almış sayısız makale ve incelemesi bulunmaktadır.

 

Kurdaş, 1950 yılında Ayfer Oyal hanımla evlendi. Kurdaşların bu birlikten "Çiğdem, Gülseren, Osman" adlı üç çocukları oldu.